Corporación Municipal

A Corporación Municipal do Concello de O Incio está composta na presente lexislatura polos seguintes concelleiros:

Dª. Laura Celeiro García (ALCALDESA) PSdeG-PSOE
D. José Carlos Pereiro Vázquez PSdeG-PSOE
D. Manuel Pombo Vila PSdeG-PSOE
D. Miguel Ángel Moscoso Mao PSdeG-PSOE
D. Antonio López Fernández PSdeG-PSOE
D. Antonio García Montero BNG
D. Daniel Arias Jato PP
Dª. Ana Mª Vizcaíno González PP
D. José Antonio Valcárcel Pereiro PP