Casa do Concello

CONCELLO O INCIOA Casa do Concello é a casa de tódolos cidadáns. Nela desenvolven a súa actividade os representantes dos cidadáns que foron elixidos nas últimas eleccións municipais.

É da súa competencia, o goberno e a administración do Concello, así como manter e promover os servizos necesarios que satisfagan as necesidades dos veciños de O Incio.