Festas

Festa de Santa Lucía
Na parroquia de Cervela. Esto unha forma de danza que foi pasado de pai a fillo desde os tempos antigos. Algúns veciños din que ten 500 anos de idade. Catro danzantes vestidos con roupas de cores comezan a bailar cando a procesión do santo templo. Os mozos bailando en zig-zag en torno á imaxe durante a xira. Algúns autores queren ver nesta danza semellanzas histórico-formais coa pedra “danzaín” que existe nun baixorrelevo de Santa Eulalia de Dome (Lugo).