Perfil do Contratante

De conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, e coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público aos contratos que realice o Concello, este Concello crea o Perfil do Contratante, que estará a disposición de todos durante as 24 horas do día e os 365 días do ano.

SUBMINISTRACIÓN CAMIÓN RECOLLIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

 

CONTRATACIÓN DE DOUS PEÓNS, PERSOAL LABORAL TEMPORAL.

Bases reguladoras do procedemento

Resolucion provisional admitidos excluidos

Resolución definitiva admitidos excluidos e nomeamento tribunal

CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA DO CEIP RICARDO GASSET E DAS SÚAS INSTALACIÓNS

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS

Informacion pública formalización contrato

 

PLAN MARCO: MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Anexo I

ANEXO II

Proxecto

DOCUMENTACION

DECRETO 2016-0031 [DECRETO ADXUDICACIÓN OBRA PLAN MARCO 2016]

DOCUMENTO FORMALIZACIÓN CONTRATO PLAN MARCO 2016